vårt
oppdrag

Stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland er en sosial entreprenør som gir ut magasinet Asfalt.

Magasinet selges på gata av mennesker med ruserfaring og som er i en vanskelig livssituasjon. Målet med Asfalt er å gi inntekt på lovlig vis, men også arbeidsfellesskap og kontakt med samfunnet rundt.

Asfalt bidrar til møter mellom mennesker både på salgskontorene og når magasinet skifter eier på gata. Slik skapes dialog og forståelse mellom ulike sosiale grupperinger i samfunnet vårt.

Gatemagasinet Asfalt kommer ut 6 ganger i året. Selgerne kjøper magasinet for kr. 50,- og selger det videre til kunden for kr. 100,- Mellomlegget beholder selgeren som lønn. Hvert magasin har et opplag på ca. 10 000 og vi har om lag 100 selgere i sving.

Alle Asfalt-selgere er registrert og knyttet til det lokale salgskontoret der de bor. Salgskontorene er selgernes møteplass og driftes av organisasjoner som kjenner målgruppen godt gjennom annet arbeid i lokalmiljøet.

Asfalt har salgskontor i Stavanger, Sandnes, Bryne, Sola, Egersund og Haugesund.

Stiftelsen «Gatemagasinet i Rogaland» ble formelt registrert i februar 2009 og 1. april 2009 kom det første nummeret av Asfalt ut. Magasinet har siden da blitt utgitt 6 ganger i året.

Gatemagasinet i Rogaland er organisert som en stiftelse og driften finansieres i hovedsak av magasin- og annonsesalg. Stiftelsen mottar ikke offentlig støtte, og har som målsetting å ha en forsvarlig drift uten dette.

Stiftelsen har fire ansatte og et styre med seks styremedlemmer.

Gatemagasin finnes i flere norske storbyer, blant annet Oslo og omegn (=Oslo), Bergen (Megafon), Trondheim (Sorgenfri) og Tromsø/Bodø (Virkelig/Ekko).
Støtt oss
gjennom å kjøpe magasinet
av selger på gata
Pris pr magasin:
100 kr. halvparten går til selger
Gavekonto: 3201.43.87.993
Vipps: 107420
annonser
Kontakt Jorunn i Salgs Forum AS:
Tel.: 51 31 57 00
E-post: jorunn@salgs-forum.no