Stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland
Styret 2016

Maggi Hatløy – Styreleder (Kirkens Bymisjon Stavanger)

Helge Ims – Styremedlem (Sparebank 1 SR-Bank)

Kjetil Sævareid – Styremedlem (Trolltunga robotics AS)

Rune Skøyen – Styremedlem (Byprestene Sandnes)

Elisabeth Håmsø – Varamedlem (Crux Oppfølgingssenter)

Marie Rein Bore – Styremedlem (redaktør/journalist)

Paul Hjelmervik – Varamedlem (Kirkens Bymisjon Stavanger)