– Målet er at ingen skal droppe ut av forskingstudier

-  Mobilen er et billig og effektivt verktøy, der trikset er å ikke gi opp hvis ikke svaret fra deltagerne kommer samme dag. Vi sender sms og vi sender påminnelse. Hvis vi ikke får svar, ringer vi. Er telefonen slått av, ringer vi til noen som kjenner vedkommende, sier rusforsker Thomas Solgård Svendsen ved KORFOR.

 

asfalt bilde.jpg

Han jobber i et langtidsstudie om rusavhengighet og bedring av hjernefunksjoner og livet generelt, som har pågått siden 2012. Studien skal fortsatt pågå i mange år, men den kan allerede vise til oppsiktsvekkende resultater når det gjelder deltagelse. Etter fem år er fortsatt rundt 80 prosent av deltakerne fortsatt med.

 

-  Når mange deltagere dropper ut fra forskningsstudier blir det vanskelig å komme frem til solide resultater, derfor er det viktig å utvikle gode verktøy og arbeidsmåter for å kunne holde kontakten med folk. Det samme gjelder på alle andre områder der det er viktig at folk holder kontakten, for eksempel hos NAV, hos likemenn eller hos ruskonsulenter. For å hjelpe hverandre til å gjøre store endringer i livene våre, trenger vi kontakt med stabile personer over lang tid. I dette arbeidet er effektive verktøy avgjørende. Disse finnes allerede, det er bare å bruke dem, sier Svendsen.

 

Forskningsgruppen hos Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) har utviklet verktøy for å holde kontakten med deltagerne over lang tid. Verktøyene handler om å lage avtaler når det passer deltagerne, og minne om avtalene både en og fire ganger. Med en liste over folk som kjenner deltageren er det mulig å få kontakten tilbake med deltagere som for eksempel har en knust telefon eller mangler penger på kortet.

– Ved å spre informasjonen om studien i sosiale medier og på forskjellige samlinger skaper man engasjement for studien sammen med deltagerne. Det er jo lettere å holde kontakten med folk hvis den det gjelder finner en mening i å delta.

 

Les mer: 

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)

Norsk introduksjon til forskningsartikkelen om langvarig kontakt og Stayer-studien

Forskningsgruppens artikkel: How to Maintain High Retention Rates in Long- Term Research on Addiction: A Case Report

I filmen forteller Thomas Solgård Svendsen hvordan de gikk frem  for å holde kontakt med deltagerne i studiet.