Ildsjel: Frivillig på Jørpeland

I denne spalten ønsker vi å presentere de frivillige som er engasjerte i forskjellige aktiviteter og tilbud i Rogaland. Svært ofte hadde ikke tilbudene vært like gode – eller eksistert i det hele tatt – uten frivillige som bruker sin ledige tid til å hjelpe, støtte, organisere og delta.

Grete Mona Jørmeland å være en samtalepartner for de hun møter via Foreningen Åpen Dør.

Grete Mona Jørmeland å være en samtalepartner for de hun møter via Foreningen Åpen Dør.

Tekst: Jorunn Busk Foto: Hanne Høyland

Navn: Grete Mona Jørmeland

Frivillig: Foreningen Åpen Dør på Jørpeland

Foreningen Åpen Dør er en møteplass for rusavhengige på Folkets Hus på Jørpeland. Her drives også Asfalts salgskontor.

: Hvor lenge har du vært frivillig her?

– Nå har jeg vært her i to år. Jeg går i Klippen menighet, og det var noen derfra som skulle starte kafé og det syntes jeg hørtes spennende ut så da ville jeg være med.

Grete Mona kjenner alle som både besøker og jobber på Åpen Dør.

 Det er helt flott å jobbe med denne gruppen. Du får det veldig godt med deg selv når du gjør noe godt for andre mennesker.

: Gjør du som frivillig noe spesielt for å knytte bånd til de som er her?

 Nei, jeg bare prater, er en samtalepartner og er her – er her for dem.