Ildsjel: Sandnes har Turid «vaffeldame», Stavanger har Petter

I denne spalten ønsker vi å presentere de frivillige som er engasjerte i forskjellige aktiviteter og tilbud i Rogaland. Svært ofte hadde ikke tilbudene vært like gode – eller eksistert i det hele tatt – uten frivillige som bruker sin ledige tid til å hjelpe, støtte, organisere og delta.

Petter A. Haug har vært frivillig på salgskontoret i Stavanger i fem år.

Petter A. Haug har vært frivillig på salgskontoret i Stavanger i fem år.

 Tekst og foto: Hanne Høyland

Navn: Petter A. Haug

Frivillig: Salgskontoret til Gatemagasinet Asfalt i Stavanger.

Petter er fast inventar på salgskontoret hver mandag, og da disker han alltid opp med vafler.

– Det har blitt min spesialitet, sier han og smiler.

: Hvorfor ble du frivillig?

 – Da jeg ble pensjonist ønsket jeg å engasjere meg i noe annet. Dermed kontaktet jeg Kirkens bymisjon og spurte om de kunne bruke meg til noe. De foreslo Asfalt, og nå har jeg vært frivillig på salgskontoret i fem år.

: Trives du?

– Ja, det er en meningsfull jobb. Her har vi god prat, mye lått og løye, og litt alvor. Som frivillig kan du ha litt andre oppgaver enn de ansatte, og du kan være et medmenneske. Jeg har etter hvert blitt kjent med de som går her, og kan spørre oppfølgingsspørsmål på ting de har fortalt om tidligere. Likevel er det viktigste å spørre hvordan de har det, og ønske alle en god dag.

– Hva gjør inntrykk på deg?

– Jeg beundrer mange av de som går her.  Noen har hatt mye å kjempe med helt fra barndommen, og jeg beundrer dem for utfordringene de går løs på hver dag.

Han setter også pris på det sosiale ved å være frivillig.

– Vi får være med på julebord, gatefest, kino, teater og treffes i andre sammenhenger. Kirkens bymisjon er flinke til å ta vare på sine frivillige. Det er en organisasjon som har et godt rykte og som det er fint å representere.

Ildsjel: Frivillig på Jørpeland

I denne spalten ønsker vi å presentere de frivillige som er engasjerte i forskjellige aktiviteter og tilbud i Rogaland. Svært ofte hadde ikke tilbudene vært like gode – eller eksistert i det hele tatt – uten frivillige som bruker sin ledige tid til å hjelpe, støtte, organisere og delta.

Grete Mona Jørmeland å være en samtalepartner for de hun møter via Foreningen Åpen Dør.

Grete Mona Jørmeland å være en samtalepartner for de hun møter via Foreningen Åpen Dør.

Tekst: Jorunn Busk Foto: Hanne Høyland

Navn: Grete Mona Jørmeland

Frivillig: Foreningen Åpen Dør på Jørpeland

Foreningen Åpen Dør er en møteplass for rusavhengige på Folkets Hus på Jørpeland. Her drives også Asfalts salgskontor.

: Hvor lenge har du vært frivillig her?

– Nå har jeg vært her i to år. Jeg går i Klippen menighet, og det var noen derfra som skulle starte kafé og det syntes jeg hørtes spennende ut så da ville jeg være med.

Grete Mona kjenner alle som både besøker og jobber på Åpen Dør.

 Det er helt flott å jobbe med denne gruppen. Du får det veldig godt med deg selv når du gjør noe godt for andre mennesker.

: Gjør du som frivillig noe spesielt for å knytte bånd til de som er her?

 Nei, jeg bare prater, er en samtalepartner og er her – er her for dem.