Musikk er en rød tråd i nytt Asfalt

Musikken kan snu livet på hodet. Du møter flere sider av musikken i magasinet som kommer ut i dag.  

Det blir et sterkt møte med duoen A-men fra Haugesund, der Eigil og Jostein nesten gikk til grunne før de ble rusfrie og fant hverandre i musikken. Nå gir de andre håp. Musikkterapi gir også andre håp og glede, som Thomas fra Sandnes.

Forskning viser at musikterapi kan gi mindre depresjon og angst hos rusavhengige. 

Noen av selgerne deler sin favorittmusikk, mens lokale kjente musikere deler sine guilty pleasures, innen musikk. Du møter også selgerportrettet Jostein fra Egersund, og du kan lese om et nytt tilbud for gravide rusavhengige.