Gatemagasinet Asfalt - en sosial entreprenør på egne bein

– Sosiale entreprenører skal få det til å gå rundt økonomisk, men man skal samtidig ha gode sosiale resultater, sier Øyvind Sandvold om ett av Ferd sosiale entreprenørers første investeringer, Gatemagasinet Asfalt. Neste år fyller Asfalt ti år. 

GODE RÅD: Øyvind Sandvold diskuterer strategi og utvikling med daglig leder i Stiftelsen Gatemagasinet Asfalt, Christine Midbøe.

GODE RÅD: Øyvind Sandvold diskuterer strategi og utvikling med daglig leder i Stiftelsen Gatemagasinet Asfalt, Christine Midbøe.

Tekst og foto: Ellen Anne Teigen Vinje

Forretningsutvikler Øyvind Sandvold var nylig på besøk hos daglig leder i Stiftelsen Gatemagasinet Asfalt, Christine Midbøe. Med jevne mellomrom reiser han til Stavanger for å besøke sosiale entreprenører i området og bidra med oppdateringer og råd for videre utvikling. 

– Det er positivt med oppfølging, spesielt i disse tider når vi ser at salget går ned, sier Midbøe.

Hun understreker at Gatemagasinet Asfalt står på egne bein økonomisk, og regnes derfor som en av Ferd sosiale entreprenørers tidligere prosjekt. Men fortsatt nyter de godt av Ferds kompetanse, og er i Ferds portefølje.

Kapital og kompetanse

For snart ti år siden fikk Gatemagasinet Asfalt drahjelp til å starte konseptet mange kjenner godt i dag: En redaksjon lager et magasin som distribueres til salgskontor rundt i Rogaland. På salgskontorene møtes selgerne til et kollegialt fellesskap og kjøper magasiner for å selge videre. «Halvparten går til selger,» er mottoet.

Asfalt runder ti år neste år.

- Hva er de sosiale målene man har nådd i disse årene?

– I løpet av disse årene har vi vært en arbeidsplass for rundt 700 selgere. For mange har det ført til bedre helse, mindre sosial angst, bedre økonomi og mindre kriminalitet, generelt bedre livskvalitet. Flere har sagt at med Asfalt så har de noe å stå opp til om morgenen.  Det viser hvor viktig Asfalt er for mange. 

Ferd er et stort selskap som driver innen mange forretningsområder, hvorav sosialt entreprenørskap er en del.

– For å si det kort, den sosiale entreprenøren er idealisten. Det vi kan bidra med er kapital og kompetanse, forklarer Øyvind Sandvold.

 

For en vanlig entreprenør er pengene målet.
For en sosial entreprenør er pengene middelet.
— Øyvind Sandvold