Nytt Asfalt ute på gatene nå!

Avkriminalisering, cannabis og bærekraft. Dette er noe av innholdet i Asfalt som kom ut i dag.

Temaet er bærekraft, og vi presenterer et par utvalgte perspektiver på hva bærekraft kan være i praksis. Alt fra det grunnleggende, å lære barn mer om mat, via det hverdagslige, gjenvinning av avfall, til det visjonære, nye måter å dyrke mat på, – for eksempel i en container på Storhaug. Vi våger å ta begrepet enda videre, og ser på hvordan kunnskap også er noe som kan gjenvinnes. Fotoserien tar oss med til Lofoten, der bærekraft er en forutsetning for livsgrunnlaget til både dagens og fremtidens fiskere.

Bruk av illegale rusmidler er viet god plass. På den ene siden den konkrete utfordringen i at cannabis kan være mye sterkere enn det var før, og på den andre siden det overordnede spørsmålet om bruk av cannabis og andre illegale rusmidler skal bli avkriminalisert, og hvordan.

Profilen i dette magasinet er en uredd dame som tør å ta kontroversielle tema opp på scenen. Elsa Aanensen setter opp et stykke på Haugesund teater om frontsøstrene, norske sykepleiere og hjelpepleiere som vervet seg til tyske Røde Kors under krigen.

I selgerportrettet møter vi Atle som var en ivrig skater som ungdom, nå ønsker han å få orden på livet sitt og komme seg opp på brettet igjen.