Kompasset i Sandnes

I Sandnes tilbys gratis terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. 

Illustrasjonsbilde fra Blå Kors/Bjorn H. Stuedal

Illustrasjonsbilde fra Blå Kors/Bjorn H. Stuedal

Tekst: Marianne Bergseth

– Kompasset er et lavterskeltilbud rettet mot barn og unge i alderen 14-35 år, som har vokst opp i en familie med alkohol- eller andre rusproblemer. I 2016 hadde vi nesten dobbelt så mange henvendelser som i 2015 og vi ser de samme tendensene i år, forteller Håkon Hauge Johnsen, avdelingsleder og psykologispesialist.

Han forklarer at de fleste som kontakter Kompasset allerede har fått noe hjelp innen psykisk helsevern, men ikke nok.

– Mange bruker blant annet fastlegen eller helsesøsteren på skolen sin og blir deretter henvist videre. Men ofte er det omfattende å få den nødvendige oppfølgingen man trenger og det kan være lang ventetid.

Hittil har lavterskeltilbudet til Blå Kors hjulpet over 500 unge, bare i Sandnes. Kompasset har også avdeling i Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø og Lillehammer. 

– Dette er en gruppe som er vanskelig å få tak i fordi de har vært vant til å sette seg selv i andre rekke. De er mer opptatt av å hjelpe andre enn seg selv. Hos oss er det de det handler om, og det er deres behov vi snakker om.

Håkon Hauge Johnsen er avdelingsleder og psykologispesialist ved lavterskeltilbudet Kompasset i Sandnes. Et tilbud for de mellom 14 og 35 som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Foto: Blå Kors

Håkon Hauge Johnsen er avdelingsleder og psykologispesialist ved lavterskeltilbudet Kompasset i Sandnes. Et tilbud for de mellom 14 og 35 som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Foto: Blå Kors

Alle som ønsker det kan enten ringe, sende mail eller komme innom avdelingen på Sandnes, der de får tilbud om individuell rådgivning og behandling, eller i grupper, avhengig av hva de selv ønsker.

– Uten å ha markedsført oss noe særlig merker vi stor pågang bare på grunn av jungeltelegrafen. De som har vært her forteller det gjerne til venner og familiemedlemmer, som også kan ha godt av å prate med oss. 

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet lever over 90 000 barn og unge under 18 år i hjem der alkohol går vesentlig ut over det daglige funksjonsnivået. 

– De fleste som kommer hit har ventet lenge med å gjøre det. Det sitter ofte langt inne å kontakte oss fordi mange tenker at deres problemer ikke er store nok.

Johnsen opplever at mange føler at de ikke fortjener hjelpen og at andre trenger den mer enn dem.

– De har vært vant til at problemer bagatelliseres og dermed har det ofte ført til at de er usikre på seg selv og egne følelser. Her deles mange ulike historier og alle som har opplevd rusproblematikk i oppveksten i ulik grad får hjelp hos oss. 

Johnsen legger til at selv om det er en stor grad av arvelighet når det gjelder rusproblemer er det hovedsakelig de som er forsiktige med alkohol som kommer til Kompasset. 

Kompasset ligger sentralt til i i Langgata 10 i Sandnes. 

Kompasset ligger sentralt til i i Langgata 10 i Sandnes. 

– En del av de som kommer hit er bekymret for sitt eget forhold til rus og frykter samme utvikling. Oftest kommer unge som er i en overgangsfase, som går inn i et nytt parforhold eller som får barn. Det kan være spørsmål som "Hvordan kan jeg bli en god mor når ikke min var det?". Vi tilrettelegger så godt vi kan og tilbyr altså gruppesamtaler. Blant annet har vi en gruppe for mødre. 

Mange av de som kommer til Kompasset har altså ifølge Johnsen forklart at de allerede har vært innom psykisk helsevern, men at de der ikke nødvendigvis har fått den oppfølgingen de har hatt behov for. Ettersom alle behov er forskjellig tilbys derfor også ulik behandling. 

– Hos oss skal alle få den hjelpen de trenger, hverken mer eller mindre. Tre til åtte samtaler er det vanligste, men noen trenger mer og andre trenger mindre. Det kan også være at de har vært hos oss og kontakter oss igjen noen år senere. Vi er fleksible i vårt tilbud og tilrettelegger så godt vi kan. Noen kommer også hit med en venn eller sammen med søsken. Hos oss finnes det et godt tilbud for alle.