Overdosearbeid blir trolig forlenget

Fortsatt er Norge et av de landene i Europa med flest overdosedødsfall. Ifølge Helsedirektoratet dør rundt 260 personer av overdose hvert år i Norge.

– For Stavangers del har vi kommet godt i gang med å implementere tiltakene i handlingsplanen og begynner å se resultater, forteller Marthe Kristin Helle, prosjektleder for det overdoseforebyggende prosjektarbeidet i Stavanger. 

– For Stavangers del har vi kommet godt i gang med å implementere tiltakene i handlingsplanen og begynner å se resultater, forteller Marthe Kristin Helle, prosjektleder for det overdoseforebyggende prosjektarbeidet i Stavanger. 

                                               Tekst: Marianne Bergset/ Borghild Gudmestad

13 kommuner deltar i et læringsnettverk for å utvikle tiltak som styrker det overdoseforebyggende arbeidet, der Stavanger er med. Erfaringene danner utgangspunktet for en veiviser om overdoseforebyggende arbeid, som skal kunne brukes av alle kommuner i landet.

Vernepleier og prosjektleder i Stavanger, Marte Kristin Helle, er glad for at Stavanger de siste fire årene har fått ekstra støtte til forebyggende rusarbeid, men mener det tar tid å skape endringer. Derfor håper hun på en forlengelse.

– For Stavangers del har vi kommet godt i gang med å implementere tiltakene i handlingsplanen og begynner å se resultater. Men endringer tar tid og dette er ikke arbeid som blir gjort på en to tre. Vi vil fortsette å jobbe med tiltakene uavhengig av om vi får videre støtte eller ikke, men vi håper jo på en forlengelse, sier hun. 

Taller på overdoser i Stavanger har de siste årene vært stabile, med unntak av 2015, da det var en markant økning i antall overdosedødsfall over hele landet.

Helsedirektoratet opplyser at blant fylker var Oslo, Buskerud og Telemark hardest rammet  av overdoser i 2015 i forhold til innbyggertall. I absolutte tall hadde Oslo, Hordaland og Rogaland flest overdosedødsfall.

– Tallene for 2016 er ikke klare enda, men så langt vet man at det i Stavanger var rundt sju overdosedødsfall. 

Både Helsedirektoratet og pilotkommunen Stavanger forventer at det vil ta tid å se resultatene av det forebyggende arbeidet, men ønsker å forlenge strategien, selv om det ikke har vært nedgang i overdoser så langt.

Helle ser god effekt av flere tiltak, som blant annet informasjon om- og utdeling av nesesprayen nalokson (motgift), opplæring i hjerte-lunge-redning og SWITCH-kampanjen.

–  Vi jobber aktivt med kameratredning og vet at ved å gi opplæring i HLR, og sørge for at så mange som mulig alltid har nalokson tilgjengelig, har liv blitt reddet.

Fire av fem dødsfall skyldes inntak av rusmidler med sprøyte. Derfor står SWITCH-kampanjen høyt på lista over viktige tiltak.

– Det går ut på å oppfordre rusavhengige til å røyke fremfor å bruke sprøyte. Dette i en kombinasjon med at mange også tar andre medikamenter, ofte det de får tak i og ikke vet nok om, kan være dødelig. Derfor er informasjonsarbeidet også en viktig del av arbeidet.

Kari Britt Åkre, seniorrådgiver i avdeling for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet, kan melde om at de har anbefalt Regjeringen å forlenge strategien utover 2017.

– Alle tiltakene i Nasjonal overdosestrategi ble iverksatt i løpet av 2014 og 2015. Man antar at det ennå er for tidlig å se resultater av arbeidet. I likhet med trafikksikkerhetsarbeidet vurderer vi at overdosearbeidet må ha et langsiktig perspektiv, og at vi vil høste gevinster på sikt ved å opprettholde fokus og innsats over tid.

Verdens Overdosedag har markering flere steder i Rogaland torsdag 31. august.