=Oslo samler Norden til gatemagasinkonferanse

Norden lærer av hverandre under årets INSP konferanse, som tidligere bare har inkludert norske gatemagasin.

Tekst og foto: Hanne Høyland

I dag har de ulike magasinene lært hverandre bedre å kjenne gjennom presentasjoner fra hvert enkelt magasin. I Danmark og Sverige har gatemagasinene og gateavisene holdt på i over 20 år, som er en del lengre enn i Norge. Først ut i Norge var =oslo i 2005, mens Asfalt ble etablert i 2009. De skandinaviske magasinene i Norden har ulike måter å driftes på. Hus forbi i Danmark er for eksempel mye mer styrt av selgerne, enn gatemagasinene i Norge, mens gatemagasinet Faktum i Göteborg selger tilleggsprodukter, som kalendere og bøker til nesten hver utgave, for å nevne noe. Dermed vil det nok bli utvekslet mye nyttig erfaring i Oslo gjennom disse dagene.