ILDSJEL: Frode får vinduene til å skinne

I denne spalten ønsker vi å presentere de frivillige som er engasjerte i forskjellige aktiviteter og tilbud i Rogaland. Svært ofte hadde ikke tilbudene vært like gode – eller eksistert i det hele tatt – uten frivillige som bruker sin ledige tid til å hjelpe, støtte, organisere og delta.

Frode i sving!

Frode i sving!

Tekst og foto: Hanne Høyland

Navn: Frode Daniel Søiland

Frivillig: Salgskontoret til Gatemagasinet Asfalt i Stavanger.

En ny uke er i gang på Asfalts salgskontor i Stavanger, og frivillig Frode svinger nalen over de store vinduene så det glitrer i glasset. Dette er hans faste oppgave på salgskontoret i Stavanger, og aldri har vinduene vært renere.

: Hvorfor valgte du å bli frivillig?

– Jeg har hatt noen helsemessige utfordringer over lengre tid, men var lei av å gå uvirksom, derfor ønsket jeg å gjøre frivillig arbeid for Kirkens bymisjon. Nå har jeg vært frivillig på salgskontoret til Asfalt siden desember og stortrives her.

: Hva liker du med jobben?

– Jeg har fått god kontakt med selgerne. Det er veldig givende og personlig utviklende, og det har gitt meg lyst til å gi mer, så nå skal jeg begynne å studere helse- og oppvekstfag til høsten fordi jeg vil jobbe innen rusfeltet. Jeg synes det er fint å kunne inspirere andre til å velge et bedre liv.

Frode vil anbefale flere å bli frivillige.

– Vi frivillige gleder oss til å gå på ”jobb”. Senest i går anbefalte jeg en venninne å bli frivillig.