Valgte Asfalt

Politistudenten Andrea (21) ba om å få hospitering hos Gatemagasinet Asfalt sitt salgskontor i Stavanger.

Tekst og foto: Hanne Høyland

– Jeg valgte å være her fordi dere jobber med så mye forskjellig, og da får jeg mange synspunkter på ulike felt, forklarer hun.

:Hvordan synes du det har vært så langt?

– Jeg synes det er veldig kjekt å bli kjent med folk i disse omgivelsene. Jeg benytter anledningen til å spørre om hvordan de opplever å bli møtt av politiet på gata. Det gir viktig informasjon jeg kan ta med meg i jobben jeg skal gjøre, det er jo tross alt de som vet best.