Gratis rettshjelp trues av kutt

 De som trenger det aller mest kan bli hardt rammet om regjeringens forslag til kutt i rettshjelptiltak går gjennom.

– Vi blir kontaktet av stadig flere både på telefon, på døra og når vi er ute og er oppsøkende, forteller Camilla Andersson (t.h) ved Gatejuristen i Stavanger. Nå kan det bli økonomiske kutt nasjonalt som vil gå kraftig utover arbeidet som blir lagt ned. Anne May Skårland (t.v) er jusstudent og jobber frivillig ved Gatejuristen. Foto: Borghild Gudmestad

– Vi blir kontaktet av stadig flere både på telefon, på døra og når vi er ute og er oppsøkende, forteller Camilla Andersson (t.h) ved Gatejuristen i Stavanger. Nå kan det bli økonomiske kutt nasjonalt som vil gå kraftig utover arbeidet som blir lagt ned. Anne May Skårland (t.v) er jusstudent og jobber frivillig ved Gatejuristen. Foto: Borghild Gudmestad

Tekst: Borghild Gudmestad

Gatejuristen i Stavanger kan bli hardt rammet der det er foreslått ett kutt på 27 prosent, samtidig øker behovet for hjelp i Rogaland. 

– Nå hadde vi trengt mer midler på grunn av økt pågang, og har søkt om tilskudd. I stedet risikerer vi kutt som kan utgjøre en halv stilling, forteller Camilla Andersson, leder av Gaterjuristen i Stavanger, som bistår både Stavanger, Sola, Sandnes og Haugesund.

De siste årene har pågangen økt betraktelig for dem som trenger gratis rettshjelp. Rettshjelpbehovet er stort.

– Vi blir kontaktet av stadig flere både på telefon, på døra og når vi er ute og er oppsøkende.

Gatejuristen får mange nye klienter på døren. Flere advokatfirma i Stavanger er mentorer for frivillige jusstudenter som jobber for Gatejuristen.

– Konfliktdempende

– Det er svært kostnadseffektivt å ha dette tilbudet. Blir det kutt betyr det noe for hvor mange frivillige som kan jobbe her, hvor oppsøkende vi kan være. Dessuten har vi god tillit i miljøet. Våre tjenester er konfliktdempende blant en veldig sårbar gruppe. Det er viktig å ta vare på de tiltakene man har, sier Andersson.

Anne May Skårland er jusstudent og er frivillig hos Gatejuristen:

– Vi er med og avlaster statlige og kommunale kontor med våre tjenester. Mange setter enormt pris på hjelpen vår, sier Skårland.

– Hårreisende

Tom Erik Eltervåg, leder av salgskontoret til Asfalt i Stavanger, møter mange av dem som bruker Gatejuristene sine tjenester. De siste årene har forespørslene økt kraftig.

– Jeg har mye kontakt med Gaterjuristen. De kommer innom her og jeg sender mange selgere opp til dem, forteller han.

Han fortviler:

– At de som er nederst på rangstigen i samfunnet skal få det verre, det synes jeg er ganske hårreisende. Gatejuristen jobber «raua av seg» for å hjelpe. Blir det kutt nå er det tragisk, det vil gå hardt utover mange rusavhengige.

Han er ikke i tvil om at Gatejuristen sin hjelp er helt elementær for mange, og at det vil få store konsekvenser for mange om hjelpen blir kuttet.