– «Ikkje måde på»

Helge Røysland jobber på Attende. Nå ruver han på et kunstverk på Kannik skole. Foto: Borghild Gudmestad

Helge Røysland jobber på Attende. Nå ruver han på et kunstverk på Kannik skole. Foto: Borghild Gudmestad

Helge Røysland har i over 25 år gjort en viktig jobb for samfunnet. Onsdag ble ansiktet hans avduket som streetart på en hel vegg på Kannik skole.

– Jeg har fått gullklokke også! forteller Helge fra arbeidsbordet sitt på Attende på Forus.

– Hva tenker du om at du nå er på veggen til Kannik skole? 

– «Ikkje måde på! » sier han.

Helge har jobbet trofast i mange år for Attende. Han pakker skruer i poser, og makulerer dokumenter. Han gjør en viktig og god jobb som mange ikke ser. Onsdag fikk han æren av å se seg selv på en hel vegg på Kannik skole etter å ha møtt den kjente australske kunstneren Sam Bates, alias SMUG, som er kjent for sine fotorealistiske motiv. Prosjektet har fått den internasjonale arbeidstittelen Social inclusion throug streetart.

Leif Kristian Thorvik ved Attende skryter av Røysland og det denne gruppen bidrar til av verdiskapning i arbeidslivet.

–  Personer med nedsatt funksjonsevne er en glemt ressurs i arbeidslivet. Mellom 2000-5000 er på ventelister til jobb og sitter hjemme, det er ikke mye verdig liv. Denne gruppen fortjener mer oppmerksomhet, vi vil heller fokusere på muligheter enn begrensninger. Disse menneskene ønsker ikke å være en byrde, men heller en ressurs. Vi ønsker å gjøre dem synlige blant oss. Denne veggen på Kannik skole vil stå som et monument for inkludering i arbeidslivet. Det er en veldig fin måte å løfte disse menneskene frem på, sier Thorvik.

Mange av dem som jobber for Attende og andre tilrettelagte bedrifter gjør en viktig jobb som mange ikke er klar over. Dette ville Attende, Kannik skole og NuArt få fram i sitt samarbeid.

Attende ønsker å bygge ned fordommer og fokusere på inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

James Finucane er daglig leder ved NuArt. Han understreker også viktigheten av inkludere og gjøre denne gruppen arbeidstakere mer synlige i samfunnet.

– Mange blir usynlige, på denne måten kan vi være med på å gjøre denne gruppen mer synlige. De har ikke samme stemme til å uttrykke seg, men det får de her, sier han.

Helge Røysland på jobb på inkluderingsbedriften Attende. I over 25 år har han vært i jobb. Foto: Borghild Gudmestad

Helge Røysland på jobb på inkluderingsbedriften Attende. I over 25 år har han vært i jobb. Foto: Borghild Gudmestad