Ildsjel: Lena valgte rusomsorgen etter at hun ble frivillig i Asfalt

I denne spalten ønsker vi å presentere de frivillige som er engasjerte i forskjellige aktiviteter og tilbud i Rogaland. Svært ofte hadde ikke tilbudene vært like gode – eller eksistert i det hele tatt – uten frivillige som bruker sin ledige tid til å hjelpe, støtte, organisere og delta.

Lena på salgskontoret i Stavanger.

Lena på salgskontoret i Stavanger.

 Tekst og foto: Hanne Høyland

 Navn: Lena Kvamme Gardiner

Frivillig: Salgskontoret til Gatemagasinet Asfalt i Stavanger

: Hvorfor ble du frivillig?

– Fordi dette er et fag jeg brenner for, og det er en svak gruppe som har få på deres side. Da jeg begynte som frivillig i Asfalt visste jeg veldig lite om rusmiljøet, men jeg har lært så mye, og det har ført til at jeg nå jobber i rusomsorgen og er snart ferdig utdannet helsefagarbeider.

: Hva har du lært?

– Det er en vanskelig gruppe å nå i forhold til samarbeid. De dukker ikke alltid opp, og det er ikke alt som fungerer for alle. I tillegg ser jeg hvor viktig det er med rus og psykiatri. Mange detter mellom to stoler. Derfor har jeg på sikt lyst til å ta etterutdanning innen rus og psykiatri. Utdanningen som helsefagarbeider handler mye om sykehjem, hjemmesykepleie, så jeg har tenkt mye på hvordan jeg kan bruke den i mitt fagfelt.

: Tar du det noensinne med deg hjem?

–Ja, tankene mine blir med hjem. Det verste jeg vet er folk som sier de ikke tar med seg jobben hjem. Det ødelegger ikke dagen for meg, men det er klart jeg tenker på dem. Spesielt hvis jeg vet at noen har det ekstra vanskelig.