Politistudenten

Øyvind (22) er politistudent, og skal tilbringe tre uker på salgskontoret til Asfalt i Stavanger for å bli bedre kjent med rusmiljøet.

Tekst og foto: Hanne Høyland

– Jeg er her for å observere hvordan de rusavhengige har det. Målet er å bli kjent med dem og få bredere forståelse for miljøet, men det er ikke så lett å komme under huden på folk på tre uker. Likevel har jeg hatt noen gode og interessante samtaler så langt.

: Har du lært noe?

– Jeg har fått en mye bredere forståelse for hvordan det er å leve som rusavhengig. Nå får jeg se hvor mye de strever for å få hverdagen til å gå rundt. Så synes jeg det er skummelt å høre historier om mennesker som har hatt et tilsvarende liv som deg og meg for bare en kort stund siden, men som nå lever et helt annet liv i rus og fattigdom.