Et halvt år med Asfalt

Som en del av sosionomstudiet skal studenten Ester F. Aasland (25) være på salgskontoret til Asfalt et helt semester.

Tekst og foto: Hanne Høyland

– Dette blir min praksis i sosialt arbeid. Målet er å bli kjent med det miljøet jeg skal jobbe med senere, og få innsikt i rusproblematikkens utfordringer, sier den blide studenten.

: Hvordan er forventningene dine?

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med de som går her, og se personene bak utfordringene. Det skal bli spennende å bli kjent med folk i et miljø som er så ukjent for meg.

: Hvorfor valgte du å ta sosionomstudiet?

– Jeg har lyst til å bety en positiv forskjell. Jeg har vært heldig og har vokst opp i et hjem med trygge rammer. Nå vil jeg bruke tiden min på å gi tilbake ved å hjelpe andre. Dessuten liker jeg å jobbe med mennesker.