Prestestudent på gateplan

Øyvind Døvik (26) studerer teologi, og er utplassert hos Bypresten i Sandnes for å se hva som foregår der.

Tekst og foto: Jorunn Busk

Fredag hadde Øyvind sin første dag i såkalt institusjonspraksis hos Bypresten, hvor han skal være de neste fire ukene.

  Jeg håper å få et lite innblikk i hverdagen i et rusmiljø, og se hva byprestene gjør, sier han.

Øyvind er på fjerde av totalt seks års teologiutdannelse på VID Misjønshøgskolen i Stavanger, og har ennå ikke helt bestemt seg for hva han skal gjøre med utdannelsen når han er ferdig.

  Skal jeg bli prest, eller kanskje lærer? Jeg vet ikke, så jeg synes det er veldig interessant å se hva det går an å gjøre, sier han med et smil.