copy_MHA8836.jpg

Kristin Hofsli
Daglig leder
kristin@gatemagasinetasfalt.no
905 67 829

Borghild Gudmestad
Fungerende ansvarlig redaktør
borghild@gatemagasinetasfalt.no
474 47 494

Jorunn Busk
Ansvarlig redaktør
jorunn@gatemagasinetasfalt.no
975 31 444

Marianne.jpg

Marianne Bergset
Journalist og ansvarlig for SoMe (vikariat)
marianne@gatemagasinetasfalt.no
472 72 228

Hanne Høyland
Journalist og ansvarlig for SoMe
hanne@gatemagasinetasfalt.no
938 54 774
(Barselpermisjon til sommer 2018)