ASFALT er et gatemagasin som selges av mennesker med ruserfaring,  og som er i en vanskelig livssituasjon. Selgerne kjøper bladet for kr. 50,- og selger det videre for kr. 100,-  Mellomlegget beholder selgeren som lønn. Gatemagasinet ASFALT ønsker på denne måten å gi medmennesker en mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig måte. En måte som bidrar til å gi et fotfeste, økt selvbilde og livskvalitet, og som gjør at en kan føle seg som en del av noe større.

 Gatemagasinet ASFALT ønsker å skape forståelse og dialog mellom ulike sosiale grupperinger, og samtidig bidra til å rive ned en del av samfunnets fordommer. Gatemagasin finnes i flere norske storbyer, blant annet Oslo og omeng (=Oslo), Bergen (Megafon), Trondheim (Sorgenfri) og Tromsø/Bodø (Virkelig/Ekko).


Stiftelsen «Gatemagasinet i Rogaland» ble formelt registrert i februar 2009. 1. april 2009 kom det første nummeret av Gatemagasinet ASFALT ut. Siden har det kommet nytt nummer annenhver måned. God økonomisk drahjelp i starten fra viktige aktører som SR Bank og Ferd/Aibel, samt profileringshjelp fra Stavanger Aftenblad, har vært viktige forutsetninger for den positive utviklingen vi har hatt. Stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland består av tre årsverk (daglig leder, ansvarlig redaktør/journalist og en journalist), samt syv styremedlemmer. Stiftelsens hovedkontor holder hus i Kirkegata 46 i Stavanger. Driften av de øvrige salgskontorene er outsourcet til forskjellige organisasjoner, som kjenner godt til selgermålgruppen gjennom annet arbeid de driver.

Stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland tar ikke imot offentlig støtte, og har som målsetting å ha en forsvarlig drift uten dette.